Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie oprocentowania lokat
Porównanie lokat bankowych. IdeaBank, Lokata na Dobry Poczštek 4,5%

XLokaty.pl“Proces” Franca Kafki jako metafora ludzkiego losu

"Proces" na pewno można interpretować jako pokazanie ludzkiego losu, jego uogólnienie, także w znaczeniu religijnymMożna uogólniać, gdyż obraz sprawiając wrażenie realnego, jest nie określony w czasie i przestrzeni, nie mamy szczegółów o głównym bohaterze, można go użyć do opisu dowolnej osoby, jest to jakby schemat, formaIstotę życia w rzeczywistości ma stanowić wina, która podąża za nim: od samego początku jest skażony grzechem pierworodnym, z tego, a może równocześnie z założenia zostaje skazany na śmierć, nieodwołalny koniec; przy okazji człowiek nie ma żadnych szans na odwołanie się od wyrokuDrugą sprawą jest przystosowanie się do tej sytuacji, jeżeli by się to nie udało, jednostka ulegnie likwidacji - brak dostosowania się automatycznie eliminuje jednostkę ze społeczeństwa jako element przeszkadzający w jej rozwoju i zagrażający jej integralności;Też jest tu poruszony problem władzy, która jest w praktyce niedostępna dla zwykłego śmiertelnika i poprzez biurokrację stara się go kontrolować i podporządkowywać go sobie;Także problem poszukiwania sensu życia, jego celu i znaczenia, niepowodzenie automatycznie dyskryminuje jednostkę jako członka zdrowego społeczeństwa i powoduje jego moralny i psychiczny upadek;


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.