Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie oprocentowania lokat
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl“On nie zasługuje na światłość...” - “Mistrz i Małgorzata” jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej.Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w myśl wytycznych opanowały środowisko artystów, podobnie jak resztę życia społecznego i osobistego.W państwie totalitarnym, sterowanym odgórnymi dyrektywami nie było miejsca na własne interpretacje motywów. Na podejrzanych choćby o "nieprawomyślność" czekały patrole NKWD lub w najlepszym przypadku bramy szpitala psychiatrycznego, w którym więcej było wybitnych myślicieli niż rzeczywiście chorych. Doświadczył tego z początku posłuszny władzom Bezdomny, który tam dopiero przekonał się o obłudzie systemu i własnym upadku.Artyści w kraju podzielili się na dwa obozy. Pierwszy, Massolit, było to skupisko miernych pisarzy i poetów, dobrze czujących się w wykonywaniu poleceń władzy, której przeciwstawić się lub poddać w wątpliwość decyzję nie mieli odwagi. Widzimy ich raczej zajętych typowo ziemskimi sprawami - urlopami, wyżywieniem, honorariami... Kondycja artysty traktującego swoją pracę jako pańszczyznę wobec systemu jest tragiczna, gdyż nie widzi on swojego pomysłu, zapału i rozważań w sygnowanym własnym przecież nazwiskiem dziele. W codziennym życiu są to ludzie źli, podstępni i chciwi. Widzimy rozmaitych "ludzi kultury" którym Woland i spółka udowadniają oszustwa, dwulicowość i dokonane z niskich pobudek zaprzedanie się systemowi. Dziwi nas to, że jedynie słuszny system korzysta z usług ludzi nieczułych i zachłannych, aby tępić te cechy w przeciętnym, odgrodzonym od prawdy człowieku.Drugim kierunkiem ewolucji jest droga Mistrza. To brak pokory, odrzucenie wytycznych i poszukiwanie prawdy na wszelkie możliwe sposoby wytyczają byt artystów niezależnych, lecz ciężko doświadczanych w nieludzkim systemie. Jak pokazuje nam autor, także ich stosunek do własnej pracy nie jest pozytywny. Być może właśnie na owoce swojej pracy zrzucają winę za nędzę i niemożliwość zaistnienia ze swoim przesłaniem wśród ludzi spragnionych piękna i dobra, motywowanych zaś do zła tylko przez zbrodniczy system.Dowodem jest tu spalenie przez Mistrza własnego dzieła, przez co udowodnił brak wierności własnym ideałom - postąpił tak, jak członkowie Massolitu podporządkowanego złu. Załamanie psychiczne było konsekwencją niskiej motywacji własnych działań. Brak zainteresowania nim powodował stałą ewolucję uczuć ku końcowemu załamaniu, z którego wybawiły go siły zła, tym razem czyniące dobro w piekle na ziemi. Owo "niezasłużenie na światłość" było działaniem wbrew własnemu kodeksowi moralnemu i posłannictwu niesienia prawdy ludzkości. Jezus zaś dochował swoich ideałów oddając życie za ludzkość i dlatego mógł trwać w chwale.Powieść Michała Bułhakowa nie jest optymistyczna - nawet "nieprawomyślny" artysta, osaczony przez nieludzki system i ludzi wcale nie pragnących prawdy przestaje być wiernym sobie, a jego twórczość upodabnia się do produkcji tak znienawidzonych piewców totalitarnego systemu.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.