Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie lokat bankowych
Wyszukaj najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Poznaj lokaty oferowane przez banki.

XLokaty.plCyprian Kamil Norwid

  Cyprian Kamil Norwid - urodził się na Mazowszu, we wsi Laskowo-Głuchy 24 września 1821 roku. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Rodziców Norwid stracił wcześnie i wychowywał się na wsi u krewnych, pod opieką babki. Do szkoły średniej uczęszczał w Warszawie, lecz nie ukończył jej z nie znanych przyczyn, mimo iż był uczniem wybitnie zdolnym. Po opuszczeniu szkoły przebywa na wsi. Dużo wówczas czytał i dobrze poznał klasyków literatury polskiej. Później wrócił do Warszawy i uczył się malarstwa. Zmuszony trudnymi warunkami materialnymi zaczął pracować jako urzędnik. Pierwsze drukowane utwory Norwida ukazały się w czasopiśmie warszawskim w latach 1840-42. Przyniosły one poecie miano \"orła poezji\". Okres warszawski był jedynym pogodnym okresem w życiu poety. Był wtedy młody, szczęśliwy, rozmowny i uznawany przez otoczenie.

  W roku 1842 opuścił on Polskę, by już nigdy do niej nie wrócić. Początkowo podróżował po Niemczech południowych i Włoszech, gdzie studiował malarstwo i rzeźbę. We Włoszech poznał też i pokochał słynną z piękności Marię Kalergis, córkę Polki i Niemca. Była to miłość nieszczęśliwa, bo nie odwzajemniona. W latach 1845-48 Norwid podróżował po Europie, wszędzie cierpiąc biedę. Przebywał kolejno w Rzymie, Berlinie, Brukseli, potem znów w Rzymie, gdzie w 1848 roku poznał się z Krasińskim. W 1849 przeniósł się do Paryża i pracował przy rąbaniu drzewa. W Paryżu zaprzyjaźnił się ze Słowackim, Chopinem i Mickiewiczem. Do najlepszych utworów powstałych w tym okresie należą: \"Promethidion\" i \"Bema pamięci żałobnej - rapsod\", napisane i drukowane w 1851 roku.
  W 1852 roku opuścił Europę i wyjechał okrętem żaglowym do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Norwid zamieszkał w Nowym Jorku. Cierpiał głód i nędzę, czuł się niezrozumiany i osamotniony. Tęsknił za krajem i wyrazem tego jest wiersz \"Moja piosnka (II)\". Norwid wraca do Paryża i pisze w 1855 roku \"Do obywatela Johna Brown\". W Paryżu pozostał Norwid do śmierci, samotny i opuszczony przez współtowarzyszy. Gdy wybuchło powstanie styczniowe Norwid był wówczas schorowany, głuchy i po trosze ślepym człowiekiem, dlatego nie wziął w nim udziału. W roku 1877 Norwid, sterowany życiem i nędzą znalazł schronienie w zakładzie św. Kazimierza w Paryżu. Zmarł w 1883, 23 maja. Pochowano go na cmentarzu w Irry, a po 5 latach przeniesiono jego zwłoki do wspólnego grobu polskiego w Montmorency.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.