Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównanie
Ranking lokat. Informacje na temat oprocentowania lokat bankowych.

XLokaty.plJan Kochanowski

  Jan Kochanowski to największy poeta polski przed Mickiewiczem, urodził się w 1530 r. w Sycynie koło Radomia, w województwie sandomierskim. Pochodził z zasobnej rodzinie szlacheckiej. Jego rodzicami byli Piotr Kochanowski (sędzia Sandomierski) i Anna Białaczowska.
Mając 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wiadomo, że w latach 1551-1552 przebywał w Królewcu, korzystając z protekcji księcia Albrechta i studiując na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1552 wyjechał poeta do Włoch i przebywał tam 5 lat, słuchając na słynnym uniwersytecie w Padwie wykładów o literaturze i starożytnym świecie Greków i Rzymian.

  We Włoszech, kolebce humanizmu i Renesansu, pośród pamiątek sztuki klasycznej, w atmosferze kultu antycznej cywilizacji szerzonego przez wybitnych uczonych stał się Kochanowski żarliwym zwolennikiem nowych idei i świetnym znawcą kultury starożytnej. Z zapałem studiował grekę i łacinę, czytał autorów klasycznych, rozwijając swój smak artystyczny i pogłębiając wiedzę o świecie.
Język Horacego i Wergilego poznał tak świetnie, że zaczął pisać wiersze nieskazitelną łaciną, zadziwiając swych profesorów wysokim poziomem artystycznymi opanowaniem formy.

  Podczas pobytu we Włoszech zaznajomił się poeta również z literaturą Odrodzenia, z uwielbieniem czytał Petrarkę i Ariosta piszących w swym ojczystym języku.
Z Włoch udał się Kochanowski do Francji, gdzie w Paryżu poznał Piotra Ronsard i jego szkołę poetycką, grupę pisarzy tzw. Plejady, piszących po francusku wbrew dotychczasowym kanonom, które miały w pogardzie języki narodowe i uznawały jedynie łacinę za mowę godną poezji.
Kochanowski miał jeszcze we Francji napisać pierwszy swój utwór w języku ojczystym -pieśń \"Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary\".

  Powróciwszy do kraju na stałe w roku 1557 (według innych źródeł w 1559) nie zastał już rodziców przy życiu. Na skutek działów majątkowych przypadła mu połowa wsi Czarnolas, ale nie od razu osiadł w niej poeta, pociągnięty perspektywą szerszej działalności publicznej na dworach magnackich i na królewskich pokojach.
Początkowo przebywał na dworze Jana Firleja, zwolennika reformacji, co nie pozostało zapewne bez wpływu na pewne oziębienie żarliwości religijnej u poety i na ukształtowanie się u niego postawy nieco sceptycznej wobec niektórych obrzędów katolickich, a już zgoła drwiącej i mocno krytycznej, jeśli chodziło o przedstawicieli duchowieństwa. Jednakże mimo niewątpliwych sympatii dla ruchów reformacyjnych nie związał się bliżej z żadnym odłamem innowierstwa i pozostał przy katolicyzmie.
W jakiś czas później dostał się Kochanowski w orbitę wpływów podkanclerzy królewskich, biskupów Filipa Padniewskigo i Piotra Myszkowskiego. Wpadłszy w wir walk sejmowych o egzekucje praw i znalazłszy się w ogniu reformacyjnych bojów, nie pozostał obojętny na te sprawy roznamiętniające ogół szlachecki i włączył swe pióro do toczącej się batalii.

  Około 1562 roku Kochanowski ogłasza pieśń \"Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary\"; ogółem powstają dwie księgi po 25 pieśni, uzupełnione \"Pieśnią świętojańska o Sobótce\", w całości ogłoszone po śmierci poety.
W roku 1564 ukazują się dwa jego utwory poetyckie o aktualnej tematyce polityczno- społecznej; jeden \"Satyr\", drugi to \"Zgoda\".
Zwróciwszy na siebie uwagę kół dworskich poeta zostaje mianowany jednym z sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta. W okresie dworskim tworzy żartobliwy poemacik Pt. \"Szachy\" oraz cały szereg polskich i łacińskich fraszek.
Około 1570 roku porzuca służbę dworską i osiada na wsi Czarnolesie, pędząc żywot ziemianina, nie zaniedbując jednak prac literackich.
W jego życiu osobistym również nastąpiły zmiany. Po bliżej nam nieznanych przeżyciach miłosnych w okresie dworskim poeta żeni się w ok. 1574 z Dorotą Podlodowską i oddaje się odtąd gospodarowaniu i pracy poetyckiej.
W roku 1575 wraca do życia publicznego, uczestniczy w elekcji Stefana Batorego, współpracuje z kanclerzem Janem Zamoyskim.

  W spokojne życie poety w czarnoleskim ustroniu uderzył nagły cios. Umarła mu w 1578 lub 1579 roku ukochana córeczka Urszula, po niej śmierć zabrała mu wkrótce drugie dziecko, Hannę między 1580 a 1583 rokiem . Z żalu ojcowskiego, z bólu po stracie Urszuli zrodziły się \"Treny\"(1580), dziewiętnaście utworów poetyckich, których treścią są uczucia nieszczęśliwego ojca.
Poeta umiera w 1584 roku w Lublinie.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.