Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.plFilozofia życiowa J.Kochanowskiego w pieśniach

W pieśniach, które Jan Kochanowski pisał prawie przez całe życie zawarł swą filozofię życiową. Poeta pisał głównie dla ludzi i o ludziach, całą uwagę skupiał na sprawach raczej przyziemnych i dotyczących ludzi. Kochanowski w pieśniach często wypowiadał refleksje o roli czasu, o nietrwałości dobra i zła, nawiązywał często do maksymy Horacego carpe diem. W Pieśni I, 24 przypomina o biegu czasu, którego nie mogą zatrzymać ani radości, ani smutki.

Poeta jest zdania, że we wszystkim należy stosować umiar, bo nic nie jest wieczne, dlatego należy cieszyć się każdą chwilą i cierpliwie czekać aż przeminą złe dni.

Jan z Czarnolasu sądzi również, że cnota jest jedną z najważniejszych wartości życia. Jest ona gwarantem spokoju, szczęścia i życia w zgodzie ze sobą i z innymi. Kochanowski wyraźnie uważa, że kto jest cnotliwy nie musi o nic zabiegać i o nic się starać. Cnota chroni przed otaczającym nas złem, zapewnia też nagrodę w życiu po śmierci.Jednymi z najczęściej spotykanych wyrażeń w pieśniach są: "dobra sława", nagroda i zapłata. Wiąże się z nimi światopogląd Kochanowskiego, według którego warunkiem szczęścia jest czyste sumienie. Bardzo wyraziście przedstawia to Pieśń I, 2:"Ale to grunt wesela prawego

Kiedy człowiek sumienia całego

Ani czuje w sercu żadnej wady,

Przecz by się miał wstydać swojej rady".Dobre czuje się tylko ten, kto ma czyste sumienie, nigdy nikomu nie wyrządził nic złego, tylko wtedy może czuć swobodę i głęboką radość.W pieśniach często pojawia się motyw Fortuny i jej wpływu na życie ludzi.Przekonanie o zmienności Fortuny poeta wyraża w Pieśni I, 9. Rozważania przedstawione w tej pieśni znajduję swoje uzasadnienie w filozofii stoickiej i epikurejskiej, których Kochanowski był zwolennikiem. Poeta pisał, że śmiech i płacz, radość i smutek to tylko epizody w ludzkim życiu, coś co jest nieodłącznie z nim związane.

W swoich pieśniach Kochanowski jest wielkim optymistą. Przekonuje czytelników, że po smutku przychodzi radość, nie ma tak ciemnej nocy, aby po niej nie nastał dzień ."Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi".Poeta jest także człowiekiem. lubiącym zabawy, spotkania przy winie, żarty i śmiech. Tu króluje "dobra myśl". Wykorzystujmy czas bawiąc się póki możemy. Tu Kochanowski nawiązuje do filozofii epikurejskiej. Dlatego poeta prosi "dobrą myśl":"Nie gardź moim letnikiem chruścianym,

A bądź ze mną, trzeźwym i pijanym!".Pieśni poety zawierają przemyślenia Jana Kochanowskiego na temat życia i jego sensu. Autor dawał w swych pieśniach wskazówki jak postępować, by żyć godnie.

W pieśniach i fraszkach wyraźne są wpływy epikureizmu i stoicyzmu. Kochanowski zaleca radość życia, umiar, zachowanie równowagi duchowej i cierpliwości wobec zmienności Fortuny, która jest panią świata i której działaniu podlegają bezwzględnie wszyscy.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.