Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Porównanie lokat bankowych. Znajdz najkorzystniejszš ofertę lokaty.

XLokaty.plCzym jest człowiek?

Pytanie to zadawane jest chyba od uzyskania przez człowieka świadomości. Poczynając od starożytnych, a może jeszcze nawet wcześniej, człowiek zawsze zadaje sobie pytanie: „kim jestem?” ; „jaka jest moja rola w świecie?”. Swojemu istnieniu ludzkość zawsze próbowała nadać jakiś metafizyczny wymiar, poczynając od prehistorii – wiara w bożków pogańskich, poprzez starożytną mitologię, aż do Biblii. Ludzie doszukują się w swoim bycie jakiegoś celu i sensu. A być może jesteśmy jednym z ogniw ewolucji, może to tylko przypadek, że myślimy, tworzymy i odczuwamy świadomie, może to jedynie przypadkowe wykształcenie i ukształtowanie komórek nerwowych w mózgu. Ludzie nie chcą w to wierzyć wolą myśleć, że jest nadrzędny cel, że nasze życie czemuś służy. Konkretnie wierzymy, że oprócz ciała istnieje duch, który będzie żył wiecznie. Wierzymy tak od początku, może z małymi modyfikacjami, jak takie życie ducha będzie wyglądać; kiedyś przedstawiano „siłę najwyższą” w postaci bogów na Olimpie, był Hades; teraz mamy jednego Boga, niebo i piekło. To w co wierzymy, jako ludzkość, ewoluuje.Kiedyś ludzie wierzyli w bogów na Olimpie, wierzyli, że bogowie są odpowiedzialni za życie, pogodę, dobro i zło. Wierzyli także że bogowie są podobni do nich samych, tak samo odczuwają i przeżywają, tak jak ludzie. Z czasem doszliśmy do wniosków, że ten system wierzeń jest nie prawdziwy. Ludzie doszli do wniosku, że za błyskawicę wcale nie jest odpowiedzialny Zeus, lecz natura. Stwierdziliśmy, że to w co starożytni tak mocno wierzyli jest nierealne. Tak samo odnosi się to do pogańskich, indiańskich czy innych wierzeń. Jeszcze w średniowieczu, a czasem także później ludzie byli z całą pewnością przekonani, że słowa w Biblii trzeba traktować dosłownie, że Bóg stworzył ziemię w siedem dni, że Ewa powstała z Adama itp. A przecież było to zaledwie 300-400 lat temu i nie mówimy tu o marginesie, lecz o powszechnym przekonaniu całej ludzkości. Dzisiaj żaden trzeźwo myślący człowiek nie uwierzy, że piekło znajduje się w środku ziemi. Kolejny dowód na to w jaki sposób religia ewoluuje. To w co tak niezbicie wierzyliśmy trzy wieki temu, teraz uważamy za bzdurę. A właściwie doszliśmy do wniosku, że źle interpretowaliśmy to co tam jest zapisane. Ale przecież nie mamy pewności, że dobrze to odczytujemy, przecież ludzie ze średniowiecza byli tak samo przekonani o swojej słuszności, tak jak my w teraźniejszości o swojej. Ludzie dostosowują to co jest napisane do swoich potrzeb, do sytuacji w jakiej się znajdą, próbują nadążyć. Lecz w pewnym momencie, być może nie damy rady dalej zmieniać sensu takiej religii w jakiej ma ona postać dzisiaj. I stanie się ona śmieszna tak jak jest śmieszna dla nas mitologia (nieprawdziwa).Dlaczego mamy nadzieję, że jest drugie, sprawiedliwe życie? Moim zdaniem po prostu nie potrafimy uwierzyć, że świat rządzi się takimi prawami jak siła, pieniądz czy chęć władzy. Mamy nadzieję, że istnieje świat miłości, sprawiedliwości i wieczności. Nie możemy pogodzić się że wszystko w życiu przemija, każda przyjemność ma swój szybki koniec. Wiele nawiązań do szczęśliwego życia po śmierci, o marności ziemskiej, doczesnej egzystencji odnajdujemy w baroku. Chciałbym nawiązać do twórczości Daniela Naborowskiego, a konkretnie do jego wiersza pt. ”Marność”. Ukazuje on typowe religijne wytłumaczenie „marności” doczesnego świata. Już sam tytuł nawiązuje do biblijnej Księgi Koheleta. Przewodnią myślą, a zarazem przesłaniem całej księgi było powiedzenie: „marność nad marnościami i wszystko marność”. To właśnie stwierdzenie daje odpowiedź na pytanie dotyczące szczęścia w życiu ludzkim – według autora marnością jest wszystko co ziemskie, materialne, doczesne. Takie podejście do problemu jest bardzo wygodne, po prostu stwierdzamy, że świat jest niedoskonały z zasady i czekamy na szczęśliwe życie wieczne. Natomiast to my sami tutaj powinniśmy dążyć do szczęścia, myśleć co by zrobić aby tutaj w życiu materialnym żyło nam się szczęśliwej. Nie możemy popadać w ułudę. Naborowski stwierdza na wstępie utworu, że „świat hołduje marności”, ludzie bezustannie dążą do zdobywania ziemskich dóbr. Ale przecież , przynajmniej z mojego punktu widzenia złem, oczywiście zachowując umiar. Drugim utworem Naborowskiego do którego chciałbym nawiązać jest „Krótkość żywota”. Autor zajmuje się rozważaniem istoty życia ludzkiego, zastanawia się nad sytuacją człowieka w świecie. Człowiek okazuje się być, według podmiotu lirycznego, jedynie przechodniem w świecie, który trwa wiecznie. W każdym z wersów przebrzmiewa nuta świadomości przemijania życia, szybkiego upływu czasu, którego biegu nie można zatrzymać ani zawrócić. Znów nie zgadzam się z koncepcją autora. Czas jest rzeczą względną i tylko od nas zależy jak go odczuwamy. To co dla nas jest całym życiem, przypuśćmy te 100 lat, tak naprawdę jest niczym, porównując to do całego przeszłego czasu. Natomiast człowiek zdając sobie sprawę z swojego miejsca w historii świata, czuje się mały, zagubiony i próbuje wytłumaczyć to sobie, że tak naprawdę jest kimś lepszym niż jedynie ogniwem w ewolucji.Poglądy te odnoszą się właściwie do nurtu filozoficznego zaistniałego w baroku do sceptyzmu. Sceptycy nie wierzą w możliwości ludzkiego poznania – w to, że istnieje jedna obiektywna prawda o życiu. Na koniec chciałbym zaprezentować trzy argumenty filozofii sceptycyzmu.Nie można jasno powiedzieć, czy żyjemy na jawie, czy we śnie. A może jest tak, że w świecie, który uważamy za realny, tak naprawdę tylko śnimy, i odwiedzamy nasze prawdziwe życie jedynie w czasie marzeń sennych...Skoro mądrzejszy może oszukać głupszego, być może sami jesteśmy oszukiwani, przez jakąś potężniejszą przez nas istotę.Doświadczamy w życiu rozmaitych złudzeń, może życie też jest złudzeniem...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.