Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe oprocentowanie
Poznaj oferty lokat swojego banku: Alior, IdeaBank, BGŻOptima. Lokaty bankowe.

XLokaty.plCharakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)

Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były: osłabienie cesarstwa i papiestwa oraz bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. Bogaci mieszczanie budowali pałace w nowym stylu, zatrudniali artystów do ich zdobienia i cieszyli się życiem doczesnym. Trzecim czynnikiem rozwojowym było odkrywanie i popularyzowanie dorobku antyku, w tym filozofii starożytnej, a wśród niej poglądów Epikura, który za najważniejsze dobro uważał brak cierpienia oraz przyjemności intelektualne. Głównym nurtem Odrodzenia był humanizm, głoszący wszechstronne zainteresowanie człowiekiem w jego życiu doczesnym. Hasłem humanistów tej epoki stały się słynne słowa starożytnego poety rzymskiego, Terencjusza: "Homo sum, humani nihil, a me alienum asse puto."Drugim obok humanizmu ruchem tej epoki była reformacja - ruch religijno-społeczny, który doprowadził do rozłamu w kościele katolickim i powstania nowych wyznań.Głównymi przedstawicielami Renesansu włoskiego w literaturze są:Franciszek Petrarka (1314 - 1374), autor między innymi "Sonetów miłosnych do Laury",Jan Boccaccio (1314 - 1375), autor "Dekamerona", który zawiera 100 historyjek opowiadanych w ciągu 10 dni przez 10 osób (7 panien i 3 kawalerów) w czasie ucieczki z Florencji. Są tam historie z życia codziennego, a wśród nich wiele o miłości i to często bardzo zmysłowej.Lodovico Ariosto (1494 - 1533), autor eposu pt. "Orland szalony",Niccolo Machiavelli, polityk i pisarz, autor poematu pt. "Książę", zwolennik dochodzenia do celu wszelkimi środkami ("Cel uświęca środki.")Torqato Tasso, autor eposu "Jerozolima wyzwolona".FrancjaPiotr Ronsard - poeta, twórca grupy poetyckiej zwanej "Plejadą".Franciszek Rabelaise - autor utworu pt. "Gargantu i Pantagruel".Michel de Montaigne - autor utworu pt. "Próby", stanowiącego syntezę wiedzy humanistycznej owych czasów.HiszpaniaMiguel de Cervantes Saavedra - autor "Don Kichota".Lope de Vega - dramatopisarz, autor 2 tys. sztuk.Calderone de la Barca - dramatopisarz.Sztuka renesansowa. Styl architektoniczny tego okresu nazywamy renesansem. Nawiązuje on do budowli starożytnych. Jego główne cechy to:pełne łuki,forma koła uważana za ideał, stąd okrągłe świątynie lub z kopułami,okna prostokątne,kolumny,arkady (złożone z łuku i dwóch podpór).Przedstawiciele:Filip Brunelleschi - wybitny architekt renesansu,Leon Batista Alberti - architekt kościoła św. Marii we Florencji,Michał Anioł Buonarotti - zespół zabudowy Placu Kapitolskiego, "Pieta", "David", freski w Kaplicy Sykstyńskiej,Donatello - "David",Massachio - "Grosz czynszowy",Botticelli - "Narodziny Venus",Leonardo da Vinci - "Ostatnia wieczerza", "Monaliza",Rafael Santi - "Zaślubiny Marii",Giorgione - "Śpiąca Venus",Tycjan - "Grosz czynszowy",Veronese - "Gody".


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.