Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównanie
Lokaty bankowe. Porównaj oferty lokat, skorzystaj z darmowej pomocy doradcy.

XLokaty.pl“Oryginalne myśli i uczucia w poezji A. Asnyka” 4 semestr

Adam Asnyk ur. Się w 1838 r .w Kaliszu zmarł w 1897 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny szlachetnej o patriotycznych, narodowowyzwoleńczych tradycjach. Studiował w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego , a następnie w Akademii medyko-chirurgicznej. Za udział w ruchu spiskowym był więziony w Cytadeli w Warszawie. Związany był ze stronnictwem „Czerwonych”. Wiele podróżował, był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Od roku 1890 chorował na gruźlicę . W czasie kuracji we Włoszech zaraził się durem brzusznym. W kilka miesięcy po powrocie do kraju zmarł. Pochowany jest na Skałce w Krakowie. Twórczość Asnyka możemy podzielić na dwa okresy, związane z miejscem zamieszkania. W twórczości z okresu Lwowskiego dominują dwa tematy. Pierwszy to odwołanie się do przeszłości związanej z rokiem 1863, do klęski i jej znaczeniu w życiu człowieka tych, dla których wolność narodu była celem życia. Wiersze o tej tematyce to jakby pamiętnik liryczny. Pojawiają się w nich motywy wygnańców z ojczyzny, motyw rozrachunku z postawami politycznymi w okresie powstania. Osobną grupę stanowi liryka miłosna, w której powołując się na prawa serca wyraża poeta protest przeciwko porządkom tej ziemi. Jest w tych utworach cała skala nawojów, uczuć, od smutku i melancholii, poprzez ironię do miłości i delikatności. Twórczość z okresu krakowskiego jest wyrazem pogodzenia się ze światem, porozumienia ze współczesnością że żadne cenne osiągnięcia duchowe nie zginą. Istotną rolę odegrała poezja o tematyce tatrzańskiej. Cykl „W Tatrach” zawiera filozoficzne przemyślenia poety.

Jednym z najbardziej znanych utworów A. Asnyka to utwór „Do młodych”. Porównywany niekiedy do „Ody do młodości” A.Mickiewicza jest apelem do młodych patriotów. Asnyk, szukając płaszczyzny porozumienia między romantykami i pozytywistami wyraża aprobatę dla haseł nowej epoki-kultu nauki, wiedzy i prawdy. Głosił potęgę nauki i wzywa do aktywnego udziału w nowym życiu:„Nieście więc wiedzy pochodnie na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele,

Przyszłości podnoście gmach!”A jednocześnie nie chce zerwać z przeszłością, z tym, co było najpiękniejsze w romantycznym entuzjazmie. Autor przypomina młodym, że wszystkie pokolenia dziedziczą osiągnięcia poprzednich. Gdy starają się je zwalczać, zmieniać lub gdy je aprobują, zawsze , w każdej sytuacji jest to korzystanie z dorobku tych, którzy odeszli. Ta teoria nieustannego rozwoju ludzkości i świata prowadzi Asnyka do wniosku, którego nie spotykamy już w u innych twórców tej epoki, że walcząc z minionym, należy pamiętać, iż samemu będzie się kiedyś tą zwalczoną przeszłością. Asnyk rozumiał, że każda epoka jest tylko szczeblem i niekończącym się procesie rozwoju człowieka, Asnyka można nazwać poetą kompromisu. W strofach wiersza „Do młodych” aprobujących i wzywających do aktywnego kształcenia nowej historii, zjawia się często słowo „ale...” Adam Asnyk był poetą syntezy, romantycznej wiary i pozytywistycznego rozsądku. Bronił ciągłości dziejów człowieka. Wierzył, że mimo nieuchronnych przemian – w świadomości ludzkiej żyje to, co było najlepsze w przeszłości.W utworze „Karmelkowy wiersz” dominują niechęci do przeżywania uczucia, oraz do miłości i kobiet. Podmiot liryczny usprawiedliwia się jakby przed czytelnikiem, że w życiu popełniał wiele omyłek. Jego błędem było to, że wierzył w istnienie prawdziwej miłości. Teraz po kilku latach podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, że kobiety są jak lalki pozbawione uczuć:„... z śmieszną donkiszoterią

Wielbiłem lalki,

I gotów byłem, o zgrozo,

Za Dulcyneę z Tobozo

Stanąć do walki!”Swoją historię porównuje do sławnego Don Kichota, któremu romansowe powieści poprzewracały w głowie. W utworze jest mowa o pewnej kobiecie Dulcynei z Tobozo, była zwyczajną chłopką, brzydulą ale i tak Don Kichot kochał ją bardzo i właśnie dla niej staczał różne walki. Teraz już podmiot liryczny wie, że westchnienia kobiet były wyrachowaną kpiną z głębokich uczuć zakochanego młodzieńca:„ Lecz dziś komedię salonu,

Jak człowiek dobrego tonu

Na wylot znam:

Z serca pożytek niewielki,

Więc mam w zapasie karmelki

Dla dam.”Puenta wiersza jest wyrazem rozczarowania poety i niewiary w prawdziwą miłość. Dostrzegany w liryku ironiczny uśmiech poety zapewnił erotykom Asnyka długi żywot w dziejach polskiej poezji miłosnej.Refleksyjna jest również liryka Asnyka poświęcona przyrodzie. Szczególnie w cyklu „ Z Tatr”, do którego należy wiersz „Limba”, osiągnął poeta doskonałą harmonię pomiędzy obrazami poetyckimi ukazującymi urodę, oryginalne piękno gór, drzew i stawów Tatrzańskich, a rozmyślaniami nad tajemnicą życia. Bohaterka wiersza – Limba – rośnie samotnie, wyparta przez tłum karłowatych, ale łatwo wschodzących świerków. Limba jest dumna, nie chce walczyć o życie, ale też wie, że przegrała, chce umrzeć z godnością:„Nigdy się do nich nie zniży,

O życie walczyć nie będzie;(...)

Z pogardą patrzy u szczytu

Na triumf rzeszy poziomej

Woli samotnie z błękitu

Upaść-strzaskana przez gromy”Poeta wyraża w tym wierszu, romantyczne przekonanie o wyższości tego, co wzniosłe i tragiczne nad praktyczną, ale niepoetycką siłą. Samotna limba nabierała w utworze przenośnego znaczenia. Symbolizuje los człowieka, który w swych dążeniach i marzeniach jest wyższy ponad pospolitość. Jest w tym wierszu zaduma nad jednością przyrody i ludzkiego losu, jednością, która godzi człowieka z jego nieuchronnym przemijaniem.

Podsumowując twórczość A.Asnyka możemy stwierdzić że porusza on wszystkie problemy jakie wapią nas w życiu. Przede wszystkim o tym, że młodzi ludzie zapominają co zrobiły dla nich poprzednie pokolenia, autor zastanawia się nad przeżywaniem uczuć, stwierdza że za każdym razem jest ono nieprawdziwe.Znajdując ukojenie w przyrodzie dostrzega także i te ciemne strony życia, których nie mogą dojrzeć wszyscy, a on jako poeta był jednym z nich.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.