Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Wybierz najlepszš ofertę lokaty 35 banków. Miesięczne lokaty bankowe, lokaty półroczne.

XLokaty.pl


poprzednia[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]następna
Wypracowania w tej kategorii:
Tytuł pracy:Wyświetleń:
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza
Nie było mnie osiemnaście lat temu................
1781
Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?
Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w.................
1711
Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości.................
1955
Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego.
Postawę, według której najważniejsze jest dobro ogółu, nazywamy prometeizmem.................
2406
Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia.................
3171
Który z poznanych utworów pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej?
Moim zdaniem utworem pozytywistycznym, który zaliczyć można do klasyki literackiej jest „Potop” Henryka.................
2725
Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej
Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane.................
1651
Literackie wizerunki ukochanej w romantyzmie oraz innej wybranej epoce. – KONSPEKT
Miłość jest wartością bliską każdemu człowiekowi.................
4354
Los ludu i idee patriotyczne w poezji Konopnickiej
W wierszu pt. "Wolny najmita" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r.................
1624
Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego
Najbardziej przeszkadza mi ten nieznośny kurz. Unosi się niby bezwolnie.................
1566
Miasto przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara)
Człowiek idący ulicą Kską w Wwie nie zastanawia się, jaki owa ulica ma na niego wpływ.................
2387
Moje zakończenie “Lalki” B.Prusa
Stanisław Wokulski po wysadzeniu ruin zasławskiego zamku wyjeżdża do Paryża.................
2913
Moje zdanie na temat Rodi Raskolnikowa
Zbrodnia i kara jest powieścią poświeconą badaniu i analizie natury ludzkiej.................
2121
Moralność Wokulskiego
„Lalka” Prusa jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.................
1864
Na czym polega nowatorstwo kompozycji “Lalki”?
Kompozycja "Lalki" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej.................
1804
Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej
Nowela wywodzi się od włoskiego twórcy renesansowego G. Boccaccia i jego "Dekameronu".................
2047
Nowelistyka pozytywistyczna
Druga połowa lat 70 - tych XIX wieku to czas noweli.................
2411
Nurty pozytywizmu
Pozytywizm - nurt skonkretyzowany przez Augusta Comte'a w dziele "Kurs filozofii pozy-tywnej".................
1954
Obraz dziecka w literaturze(nowelistyce) polskiego pozytywizmu
W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha utylitaryzmu.................
4234
Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne.................
1821

Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.