Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównywarka
Informacje na temat oprocentowania lokat bankowych. Porównanie i ranking lokat.

XLokaty.pl“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień

W utworze Elizy Orzeszkowej pod tytułem "Nad Niemnem" można odnaleźć wiele konfliktów, ale również wiele osób które pragną te konflikty rozwiązać lub choć załagodzić. "Nad Niemnem" jest utworem o bardzo zawiłych sporach, które w wielu Przypadkach są nie do rozwiązania.

Pierwszym i najwyraźniej zarysowanym sporem jest konflikt pokoleniowy pomiędzy Benedyktem Korczyńskim a jego synem Witoldem. Spierają się oni o poglądy na temat pracy, układów z zaściankiem, a także o wychowywanie młodszej siostry Witolda - Leonii. Witold uważa, że siostra rośnie na salonową lalkę, która umie tylko przyjmować gości i nie nadaje się do żadnej pracy. Witold doskonale zdaje sobie sprawę, że aby przeżyć trzeba umieć zarabiać na siebie i rodzinę. Trzeba opierać się przeciwnościom losu, a nie poddawać się im. Tak naprawdę jednak Benedykt nie miał wpływu na rozwój swej córki, gdyż znajdowała się ona "pod kloszem" swej matki. Witoldowi nie podoba się również jak jego ojciec korzy się przed Darzeckim - szwagrem Benedykta. Przyjechał on do Korczyna upomnieć się o wypłacenie posagu swej żony, czyli siostry Benedykta. Właściciel Korczyna jest w Ciężkim kłopocie, gdyż brak mu funduszy. Gotów byłby ostatecznie sprzedać las, lecz tam znajduje się przecież mogiła powstańców, która dla Benedykta ma olbrzymie znaczenie moralne. Rozmowa z Witoldem przeobraża się w kłótnię, w której syn zarzuca ojcu złe postępowanie z Bohatyrowiczami i doprowadzenie do procesu z zaściankiem oraz uległoś wobec wuja Darzeckiego. Uważa również, że należy wprowadzić wiele zmian w zarządzaniu majątkiem. Dochodzi do ostrej wymiany zdań i ojciec z synem rozstają się w gniewie. Tak naprawdę jednak Benedykt ma podobne poglądy na wiele spraw. Lata doświadczeń oraz ciężkiej pracy zacierają w nim poglądy pozytywistyczne, które pielęgnował wraz ze swoimi braćmi. Gdy ich zabrakło musiał za wszelką cenę bronić ziemi, którą chciano mu wydrzeć, a także poddawać się ciężkiej pracy fizycznej, aby wykarmić rodzinę. Witolda znowu bardzo bolą oskarżenia ojca, który zarzuca mu zbytni idealizm oraz brak przywiązania do ojca. Poważna rozmowa była bardzo potrzebna tym ludziom. W czasie właśnie takiej rozmowy Benedykt bardzo szczerze mówi o swych przeżyciach sprzed lat, marzeniach i uczuciach okresu powstania, których jednak z biegiem czasu był zmuszony się wyrzec. Odpiera też liczne zarzuty, które kieruje ku niemu Witold. Ta pierwsza od wielu lat szczera rozmowa pozwala obydwóm - ojcu i synowi poznać się na nowo i znaleźć wspólne cele i marzenia. Witold tłumaczy ojcu, że powinien współpracować z zaściankiem, troszczyć się o jego mieszkańców, oświecać ich i kierować nimi. Oni też tego oczekują, a współpraca może przynieść obopólną korzyść. Benedykt postanawia darować Bohatyrowiczom karę wymierzoną przez sąd. Na tej rozmowie kończy się konflikt tych dwóch tak bliskich sobie osób. Obydwaj jednak poszukiwali wzajemnego pojednania co przyniosło dobra rezultaty.Kolejnym konfliktem są stosunki między małżonkami - Emilią i Benedyktem. Ponieważ w powieści wyróżnić można podział na bohaterów pozytywnych i negatywnych, a kryterium podziału to praca oraz stosunek do ojczyzny, małżeństwo Emilii i Benedykta wydawać się może wprost fatalnym. Benedykt - patriota "z krwi i kości", starający się za wszelką cenę utrzymać ziemię w polskich rękach, a także ciężko pracujący i trzeźwo myślący człowiek, nie pasuje zupełnie do hipochondryczki jaką jest Emilia. Żona jego jest typową kosmopolitką, która stworzyła sobie swój mały światek. Pod pozorem wszystkich możliwych chorób, ukrywa się słaba i szukająca wzniosłych uczuć kobieta. Choroba nerwowa stała się doskonałym pretekstem do ucieczki ze świata realnego. Mając dużo czasu wolnego może zagłębiać się w płytkie francuskie romanse i idealizować w ten sposób miłość. Po takiej lekturze oczekuje od Benedykta zrywów miłości. Nie dostrzega jego troski o nią, o rodzinę, o ziemię. Widzi tylko swoje cierpienia i własną niedolę. Należy do grupy ludzi, którzy niższe warstwy społeczne traktują jak podgatunek, poniża ich i uważa za gorszych. W tym konflikcie to głownie Benedykt poszukuje pojednania. Po rozmowie z Emilią jednak dochodzi do przekonania, że utracił wraz z żoną także pocieszycielkę, powierniczkę i przyjaciółkę. Wie, że za bardzo się różnią, aby móc prowadzić wspólne życie. Tak naprawdę już od lat żyli obok sienie, lecz Benedykt łudził się, że Emilii zmieni swoje poglądy i hipochondryczne zachcianki.Następnym ważnym sporem jest konflikt między zaściankiem a dworem. Nie jest to jednak tylko spór o materialne sprawy, ale także na płaszczyźnie moralnej. Dawniej kiedy bracia Korczyńscy byli razem przyjaźnili się z zaściankiem Bohatyrowiczów. Szczególnie Andrzej Korczyński oraz Jerzy Bohatyrowicz, którzy niestety zmarli w czasie walk powstańczych. Kształtowali oni warstwy niższe zgodnie z ideami pracy organicznej. Śmierć Andrzeja Korczyńskiego i zesłanie Dominika do Rosji zmusiła Benedykta do przejęcia pieczy nad odziedziczoną ziemią. Bronił jej jak tylko się dało. Każdemu kto wpuścił zwierzę na jego pastwiska wytaczał proces i żądał wysokich wynagrodzeń. Nie zawsze postępował zgodnie z przekonaniami i zapominał o dawnych stosunkach z zaściankiem. Anzelm Bohatyrowicz przyszedł raz do Korczyna prosić Benedykta o darowanie kary, ten jednak tak był zapamiętały w swoim postanowieniu, że dopiero po ujawnieniu swego imienia przez Anzelma, ustąpił trochę i złagodniał. Tak naprawdę dopiero Justyna Orzelska zaręczywszy się z Janem Bohatyrowiczem zakończyła na dobre ten konflikt. Moim zdaniem bardziej chętni do pojednania byli mieszkańcy zaścianka, ponieważ Benedykt był zbyt zapracowany by racjonalnie patrzeć na tą sprawę. Konflikt ten miał jednak jeszcze głębsze podłoże. Według mnie Korczyńscy byli dużo słabsi psychiczni od Bohatyrowiczów. Choć zaścianek ukazany był nieco idyllicznie, oni dążyli tylko do szczęścia, miłości i dobrobytu, gdy dwór marnotrawił czas pieniądze a także uczucia bliskich na nie zawsze konieczne zachcianki Emilii, Teresy czy Leonii. Bohatyrowicze dbali o wspólne dobro i pracą wszystkich rąk dawali sobie doskonale radę. Natomiast we dworze pracował tylko Benedykt z Martą, gdy zaś chętnych do wydawania pieniędzy było aż za dużo. Dlatego na dłuższą metę dwór nie miał szansy na przetrwanie.Wymieniając te trzy główne spory nie możemy zapomnieć jeszcze o tych drugoplanowych jak na przykład małżeństwo Kirłów. W tym związku to jednak kobieta pracuje na męża, który lubuje się w marnotrawieniu krwawicy swej żony. Kirłowa jednak w przeciwieństwie do Benedykta wciąż ma nadzieję na poprawę zachowania współmałżonka. Nadal bardzo go kocha. Kirło jednak woli hazard i przyjaźń Różyca, który jest taki jak on, niż ustatkowanie się.W "Nad Niemnem" można jeszcze wyodrębnić jeden drugoplanowy konflikt. Mianowicie spór Zygmunta Korczyńskiego z matką, czyli Andrzejową Korczyńską, wdową po bracie Benedykta. Pani Korczyńska chciała wychować syna wzorując się na swym mężu. Podświadomie jednak przekazywała mu niechęć do niższych warstw społecznych, a także egoizm pychę i zadufanie w sobie. Zauważyła to dopiero po latach, gdy psychika Zygmunta była w pełni ukształtowana. Nie mogła nic więcej zrobić jak tylko kultywować pamięć do mężu, gdy tymczasem wychowany "pod kloszem" Zygmunt bezcześcił jego bohaterskie imię.Myślę ,że udało mi się w sposób pełny ukazać konfliktowy charakter powieści Elizy Orzeszkowej. Spory te rozwijały duchowo bohaterów, którzy mieli otwarte serca. Ci zapatrzeni w siebie, dumni ze swego urodzenia, kosmopolitycznie myślący umrą zapomniani, niekochani oraz z poczuciem zmarnowanego życia.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.