Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat na 6 miesięcy
Najlepsze lokaty terminowe w lutym 2014 - IdeaBank. Lokata bankowa na 6 miesięcy.

XLokaty.pl“Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstałe w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. Pomimo tego można zauważyć wyraźne podobieństwa w obu powieściach.Przede wszystkim problematyka społeczna i obyczajowa jest do siebie zbliżona. Orzeszkowa, ukazując życie społeczności nadniemeńskiej, podąża śladem Adama Mickiewicza. Ukazuje bogactwo szczegółów życia codziennego ziemiaństwa i zaścianka, jak zajęcia domowe, praca, rozrywki, obrzędy (żniwa, wesela), uroczystości, a także różne spotkania w dworkach i salonach. Nie pomija w opisach mieszkań, jedzenia, ubrań na co dzień i od święta oraz świata przyrody, który w jej utworze jest pamiątką przeszłości i miejscem pracy, a u Mickiewicza natchnieniem, muzą poetów. W obu utworach pojawiają się więc liczne opisy, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, mające na celu opóźnienie rozwoju wydarzeń i wzmożenie ciekawości czytelnika.Zbliżone są również dwa główne wątki w utworach. W "Nad Niemnem" osią wydarzeń jest romans Justyny Orzelskiej z Janem Bohatyrowiczem, a w "Panu Tadeuszu" romans Tadeusza z Zosią. Podobny jest także wątek konfliktu między dworem Korczyńskich a zaściankiem Bohatyrowiczów. Przypomina on bowiem spór o zamek, gdzie spierającym się stronami są Sędzia i Hrabia. Nawet zakończenia obu wątków są analogiczne: młodzi zaręczają się, zaś konflikty zostają zażegnane, dochodzi do pojednania.Orzeszkowa, wykorzystując oba wątki, stara się ukazać szerszy znacznie problem: obraz społeczeństwa polskiego po klęsce kolejnego zrywu narodowowyzwoleńczego, jakim było powstanie styczniowe. Ukazuje także różne postawy wobec ówczesnej rzeczywistości i tradycji historycznej. Mickiewicz natomiast przedstawia Polaków na początku dziewiętnastego wieku, na tle ważnych i przełomowych dla całego narodu wydarzeń. W obu utworach przywołane są również tradycje walk narodowowyzwoleńczych, które przypominają ówczesnemu społeczeństwu polskiemu o czekającym go obowiązku względem ojczyzny, gdy nadejdzie odpowiednia chwila do walki o wolność i niepodległość. Ważnym elementem są także symbole przeszłości. U Orzeszkowej jest to tzw. kult mogił powstańczych, a u Mickiewicza raczej obrazy bohaterów narodowych.Również bohaterowie w "Nad Niemnem" i "Panu Tadeuszu" są do siebie podobni pod względem zachowania i stylu życia. Zaścianek Dobrzyńskich i Soplicowo przypominają Korczyn i zaścinek Bohatyrowiczów. Dużym podobieństwem odznaczają się także panienki Justyna i Zosia. Nie ulegają bowiem obydwie wzorcom arystokratycznych dam, starają się być naturalne.

Kolejnymi łudząco podobnymi bohaterami są Hrabia z "Pana Tadeusza" oraz Zygmunt Korczyński z "Nad Niemnem". Oboje przystojni, marzyciele, szybko się wszystkim nudzą, mają duszę typowo artystyczną, nie kochają ojczystej ziemi, są więc kosmopolitami.

Zbliżone do siebie są także postaci Witolda i Pana Tadeusza. Są to bowiem młodzieńcy postępowi, dobrze wykształceni i pełni zapału. Mają dużo nowych planów na przyszłość, które pomogłyby społeczeństwu polskiemu.

Również Telimena przypomina bohaterki Orzeszkowej -Teresę Plińską i Emilię Korczyńską. Reprezentują ten sam wzór modnego wychowania. Wszystkie trzy zaczytują się w romansach, oraz dbają o wygląd i maniery.

Natomiast Pani Andrzejowa Korczyńska jest podobna do Podkomorzego z "Pana Tadeusza" pod względem szacunku, którym jest obdarzona przez resztę rodziny. Bohaterowie ci są głęboko poważani i zawsze sadzani na honorowych miejscach podczas różnych okoliczności.

Kolejne podobieństwo można zauważyć między osobą Sędziego z "Pana Tadeusza" a Benedyktem Korczyńskim z "Nad Niemnem". Są oni niesamowicie konsekwentni, stanowczy i pracowici. Troszczą się o gospodarstwo, dbają o dom. Cechuje ich także głęboki patriotyzm.

Oba utwory realizują założenia epok w których powstały. Dlatego również oprócz podobieństw możemy zauważyć różnice. Polegają one głównie na innych ideach panujących w pozytywizmie, takich jak np. "praca organiczna", "praca u podstaw", scjentyzm, itp., które romantykom nie były jeszcze znane.Jednakże Orzeszkowej i Mickiewiczowi chodziło praktycznie o to samo. Chcieli ukazać i rozbudzić w narodzie Polskim uczucia patriotyczne i nadzieję na przyszłość. Uświadamiają nam również, że jedynie na drodze pracy, a przede wszystkim pojednania narodowego, można myśleć o silnym, niepodległym, wolnym od zaborców i bezsensownych wewnętrznych konfliktów państwie polskim.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.