Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie oprocentowania lokat
Porównywarka lokat bankowych. Ranking oprocentowania lokat.

XLokaty.plBawić ucząc - dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszych publicystów "Monitora". Uprawiał wiele gatunków literackich, m.in. publicystykę, pisał wiersze liryczne, bajki, poematy heroikomiczne, satyry, listy poetyckie, komedie. Większość jego utworów miała na celu nauczać poprzez zabawę.

Najlepszym przykładem na to są bajki, czyli krótkie powiastki pisane prozą lub najczęściej wierszem. Bohaterami bajek bywają zwierzęta, przedmioty, rośliny, ale także ludzie. W bajkach postacie, wydarzenia, sytuacje są alegorią, czyli poza sensem dosłownym mają znaczenie szersze, uniwersalne. W twórczości Krasickiego można wyróżnić dwa rodzaje bajek: bajki krótkie, epigramatyczne, które przeważają we wcześniejszym zbiorze wydanym w roku 1779 pod tytułem "Bajki i przypowieści", oraz bajki dłuższe, czyli narracyjne, ujęte w formę opowiadań, ogłoszone w tzw. "Bajkach nowych" w roku 1802. Krasicki w bajkach zawarł swój pogląd na świat. Krytykuje w nich ludzkie ułomności, ale także uczy nas właściwego postępowania. W bajce "Szczur i kot" autor piętnuje pychę i zarozumialstwo. Szczur siedząc na ołtarzu kościelnym chwali się swemu rodzeństwu, że "Mnie to kadzą". Przez to nie zauważa czyhających na niego niebezpieczeństw, o czym świadczy cytat: "Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił". Jest także bajka "Ptaszki w klatce", w której można dopatrywać się aluzji do ówczesnych wydarzeń, zwłaszcza do sytuacji po pierwszym rozbiorze. W tej bajce Krasicki ukazuje tęsknotę za wolnością, którą tak bardzo cenił. Następną bajką o charakterze dydaktycznym jest "Filozof". Potwierdza ona znane przysłowie ludowe: "Jak trwoga to do Boga". Zadufany filozof "nie wierzył w Pana Boga, śmiał się z wszystkich świętych", lecz gdy przyszła słabość to "nie tylko w Pana Boga - i w upiry wierzył". Bajka "Jagnię i wilcy" udowadnia, że w świecie dominuje prawo silniejszego. Nieistotna jest prawda, ani racja, która i tak zawsze będzie stała po stronie mocniejszego.

Następnym interesującym gatunkiem literackim, którym Ignacy Krasicki posługiwał się do ośmieszania i krytyki wad społeczeństwa jest satyra. Nie miała ona jednak tylko funkcji wyszydzania ludzkich przywar. Podobnie jak bajka posiadała ideę dydaktyczno-moralizatorską. Satyrę "Do Króla" Krasicki tak skonstruował, że w pierwszej chwili wydaje się, że jest naganą skierowaną do króla - Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szlachta zarzuca królowi, że jest uczony, dba o kulturę i naukę, a to wartości nieważne, że jest zbyt młody do piastowania urzędu, że jest zbyt łagodny, a powinien być okrutny, władać strachem i siłą, a nie przyjaźnią. Jednak autor nie obraża króla lecz szlachtę. Jest to mistrzowsko przedstawiona ironia. Poeta krytykuje konserwatyzm szlachecki nie wprost i bezpośrednio, ale w sposób subtelny i zamaskowany. W satyrze "Pijaństwo" Krasicki wyśmiewa największą wadę narodową - tytułowe pijaństwo. Poeta przedstawił w niej nie tylko znakomitą historię pijacką, ale stworzył studium portretowe nałogowego pijaka, który poszukuje okazji do napicia się wódki. Podaje wady pijaństwa w formie żartobliwej, powody picia są błahe, a skutki fatalne. Satyra ta jest pesymistyczna: człowiek łatwo może się stoczyć na dno moralnego upadku, nie zna hamulców wewnętrznych, ma słabą wolę.

Kolejnym utworem Ignacego Krasickiego, który ma zarazem uczyć i bawić jest "Monachomachia". Jest to poemat heroikomiczny. By dobrze zrozumieć myśl zawartą w tym argumencie należałoby wpierw zastanowić się nad znaczeniem tego pojęcia. Termin


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.