Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównywarka
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.plCzy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia

1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohatera romantycznego.Pierwszy etap - młodość bohatera odbiega od typowego układu. Soplica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach - zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, samotnego, wrażliwego poety. Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucia nie może zrealizować w małżeństwie - zostaje zerwane ręką ojca panny. W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza, lecz nie tyle po odmowie przez Horeszków ręki Ewy, co po nieszczęsnym niemal przypadkiem zabójstwie Horeszki. Soplica przemienia się w ks. Robaka (przeistoczenie zaznaczone zmianą imienia). Jako ksiądz Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych:        Jest samotny, waleczny, tajemniczy,        Jest bojownikiem o sprawy kraju        Działa w ukryciu.

 

Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie. Jego działalność jest racjonalna:        Jest jednym z wielu emisariuszy,        Przygotowuje powstanie na Litwie,        Nietypowa dla bohatera romantycznego jest skromność, nie wywyższa się, przeciwnie, jest głęboka pokora i szczera pokuta.

 

Jacek Soplica zawarł małżeństwo i miał syna - niezbyt pasuje do rzetelnego schematu.

 

Podsumowując:

Jacek Soplica nosi wiele cech bohatera romantycznego:        nieszczęśliwa miłość,        metamorfoza,        zmiana imienia,        samotność,        tajemniczość,        walka o sprawę kraju,        poświęcenie dla idei własnego życia.

 

Cechy nietypowe:        hulaszcza młodość,        przypadkowe małżeństwo,        zbrodnia na tle prywatnej zemsty,        skromność,        racjonalne działanie.

 

2. Pan Tadeusz - epos.

 

Pan Tadeusz zasługuje na miano eposu ze względu na rygorystyczną kompozycję według zasad tego gatunku.

Epos jest wielkim, rozbudowanym utworem wierszowanym, tu trzynastozgłoskowcem, który przedstawia dzieje bohaterów na tle wydarzeń historycznych, przełomowych dla danej społeczności. W Panu Tadeuszu tym wydarzeniem jest przemarsz wojsk Napoleona przez Europę, postacie to Soplicowie, Horeszkowie i cała społeczność litewskiej prowincji.

 

ˇ        Epos rozpoczyna się inwokacją. Poeta zwraca się do odległej ojczyzny i Matki Boskiej, prosząc, jak to w inwokacji być powinno, o pomoc w tworzeniu dzieła.

ˇ        Porównania homeryckie - są obecne w eposie Mickiewicza w opisach przyrody - drzew, burzy czy sadu, np. "Chmury"

ˇ        Realizm szczegółu - metoda opisywania rzeczy z epicką dokładnością, tak, że na podstawie tego opisu można by odmalować daną rzecz. Tak opisywany jest słynny serwis rodowy, strój zaręczynowy Zosi, rodzaje grzybówi drzew litewskich 

ˇ        Epizodyczność akcji - wiele jest w Panu Tadeuszu epizodów opisy przyrody, spór Rejenta i Asesora o psy, gra Jankiela nie stanowią głównej osi wydarzeń, a spełniają ważną rolę w utworze

ˇ        Retardacja czyli obecność takich partii utworu, które zatrzymują akcję, opóźniają następne wydarzenia, tym samym mobilizują czytelnika, pogłębiając ciekawość; liczne opisy w Panu Tadeuszu spełniają tę rolę znów opisy przyrody, nieba, obyczajów, grzybów, serwisu, strojów itp

ˇ        Narrator jest tu w przeważającej części trzecioosobowy, zdystansowany, przedstawia odbiorcy osoby i wydarzenia, sam zaś swoje uczucia ujawnia tylko w inwokacji. W toku narracji Pana Tadeusza zauważa się obecność jeszcze jednego narratora głosu, który wyraża opinie lub poglądy ogółu, nie wszystko wie do końca, często przedstawia domysły, używa słów podobno , mówiono tak jak w przypadku opowieści o ks. Robaku

ˇ        Bohater zbiorowy ta cecha eposu jest tu także realizowana. Bohaterem jest szlachta zróżnicowana wewnętrznie, czasem nieco idealizowana, lecz szlachta polska doby napoleońskiej dlatego też często utwór nazywany jest epopeją szlachecką


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.