Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Lokaty bankowe. Chcesz bezpiecznie zainwestować swoje pienišdze?

XLokaty.pl...czyli ostatni zajazd na Litwie
Adam Mickiewicz

Zajazd - zajęcie siłą posiadłości jako egzekucja wyroku sądowego dokonana przez stronę wygrywającą.

Przebieg zdarzeń:

1. W cichym i spokojnym dworze odbędzie się sąd graniczny , przybywają strony zaangażowane w spór (Sędzia i Hrabia), a także urzędnicy mający ów konflikt rozstrzygnąć (Podkomorzy). Proces trwa nie tylko długo, ale i na różnych szczeblach sądowych instancji.
2. Zaostrzenie konfliktu. Wydana w sieni zamkowej kolacja pokazuje, że podkomorskie sądy nie zakończą się zgodą, gdyż Protazy, woźny trybunału, oskarża Klucznika w imieniu Sędziego Soplicy. Klucznik zachowuje się prowokacyjnie, jego działań broni Hrabia, a potępia je Podkomorzy, którego postawa rozbudza w Kluczniku pomysł rozwiązania sporu poprzez zajazd.
Zajazd może zaistnieć tylko w środowisku szlacheckim i jest on sprawą honorową.
3. Przyczyny długotrwałego procesu. Jacek za grzech żałując musiałby ślubować, pod absolucją dobra te restytuować . Absolucja była uwolnieniem od oskarżeń. Restytuowanie oznaczało zwracanie rzeczy posiadanych nieprawnie i przywrócenie prawowitemu właścicielowi. Jacek świadomie chciał naprawić błędy i krzywdy, które wyrządził. Zamierzenia te były konsekwentnie realizowane przez Sędziego, który starał się skrupulatnie wykonać polecenia brata. Szczególnie dotkliwie odbiera działania Hrabiego, który jest dalekim krewnym Horeszków, a Sędzia w poczuciu krzywdy pozywa go do sądu. Przeciwnikiem procesowania się jest Robak, który przypomina dramat przeszłości i wyraża lęk przed jego odrodzeniem, zwłaszcza, że zbliżają się wielkie historyczne wydarzenia.
4. Agitacja Klucznika. Sprawa zajazdu komplikuje się. W okolicy jakoby znajdowały się wojska francuskie. Szlachta pyta o cel powstania. Klucznik w agitacyjnej interpretacji wykorzystuje słowa ks. Robaka do załatwienia prywatnych porachunków. Czyni z zajazdu działanie patriotyczne, wykorzystuje panującą wśród szlachty atmosferę napięcia i chęć do walki. Chwali Dobrzyńskich, uczestniczących w różnych zajazdach, co przyniosło im sławę w całej Litwie. Na folwarku pojawił się Hrabia z uzbrojonymi dżokejami.
5. Zajazd. Hrabia aresztuje Tadeusza, z dworku słudzy Hrabiego wyprowadzają Sędziego. Asesor grozi, że wezwie na pomoc wojska rosyjskie. W ślad za Hrabią przybywają Dobrzyńscy. Gerwazy domaga się, aby Sędzia zrezygnował ze swych roszczeń do zamku. Szlachta plądruje dwór i urządza sobie ucztę, zakończoną pijatyką, po której wszyscy zasypiają.

Podsumowanie.

Zaistniałe zdarzenia wywołują nieprzewidziane konsekwencje

Wielkie ideały i marzenia zmieniają się w interes prywatny pod wpływem demagogii i pielęgnowanych urazów.


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.